Waarom zou ik moeten betalen voor mijn betrouwbaarheid?

Een heel logische en veel gehoorde mening. Maar dat is niet waarvoor je betaald. Het probleem van de consument bij  ‘koop of afstand’ is het risico dat deze hierbij  loopt; dit is inherent aan deze methode. Iemand moet dat risico en bijbehorende twijfel wegnemen bij de consument.

Uiteraard vermeld je alle wettelijk verplichte informatie op je site, maar  dit is slechts een fractie van wat de consument moet controleren. (zie probleem van de klant)

Als ik BICinfo gebruik, heb ik dan nog een keurmerk nodig?

Dat hangt helemaal af van de kwaliteit van het keurmerk dat je gebruikt en welke diensten zij leveren. De goede keurmerken staan borg voor de juridische aspecten, geschillen afhandeling, ondersteuning etc. In bepaalde branches, waar meestal sprake is van (kleine) geschillen is het ten sterkste aan te raden. (zie Jaarverslag Geschillen Commissie).

Bij kleine webwinkels (ook kleinere bedragen, produkten of diensten), standaard Algemene Voorwaarden (b.v. Van de KvK of Consumentenbond), kan BICinfo + klantreview voldoende zijn. Het advies voor de consument van de ACM is, naast een eventueel keurmerk, toch vooral alle overige checks uit te voeren; hierin voorziet nu juist BICinfo volledig.

Waarop is een hogere omzet gebaseerd?

Dat hebben we onderzocht. We willen vooral niet overdrijven met irreële misleidende cijfers. Het onderzoek van de ACM, uitgevoerd door Ruigrok, laat zien welk percentage klanten afhaakt bij twijfel (25%). Andere onderzoeken spreken over 20% ‘afhakers’. Een omzetstijging van 5%-15% lijkt mij zeker haalbaar. In elk geval zal elke potentiële klant jouw openheid en steun waarderen.

Voor wie is deze registratie nu precies bedoeld?

BICinfo is een onafhankelijke dienstverlener die webwinkel ondernemers ondersteunt bij het verbeteren van hun dienstverlening. Hiervoor is registratie software ontwikkeld (BICregistratie), een server-sided registratie register (BICreg), een low-budget klachten systeem en worden door ons periodiek controles uitgevoerd. Tevens houden wij gelijke pas met wijzigingen in de wetgeving en attenderen ondernemers hierop. Wij willen bereiken dat ook kleine webwinkel ondernemers hier gebruik van kunnen gaan maken. Duurdere keurmerken kunnen voor kleine webwinkels een te hoge kosten drempel vormen. Daarom hebben wij de tarieven zo laag mogelijk gehouden.

Wordt oplichting hierdoor moeilijker?

Oplichters zijn vindingrijk en zullen ook wel van alles proberen  om deze dienst te misbruiken. Echter dat zal erg moeilijk worden. Fake BICreg formulieren zijn te herkennen aan de URL en beveiligings software. Wij verzamelen en controleren cruciale gegevens; deze gegevens kunnen ondernemers niet aanpassen  of wijzigen. Mocht het onverhoopt toch een keer lukken, dan weten we dat meteen en worden toekomstige klanten hiervoor gewaarschuwd.

Wat kan ik aan onjuiste reviews doen?

Indien reviews naar uw mening een oneerlijk of een onjuiste weergave doen, dient u zich te wenden tot de bron van deze gegevens. Deze beschikken over de middelen en procedures om uw klacht in behandeling te nemen. Dit valt volledig buiten onze verantwoordelijkheid en er kunnen dus ook geen juridische stappen worden ondernomen omdat deze informatie vrijelijk beschikbaar is op internet. Wij implementeren slechts de URL naar review sites die de klant anders zelf ook kan kunnen aanroepen.

Wat houdt een abonnement precies in?

Als ondernemer vult u vrijblijvend het registratie formulier in. Met de software BICreg wordt u ondersteund bij begrippen en wettelijke verplichtingen. Indien na validatie van de ingevulde gegevens aan alle verplichtingen voldoet, kunt u besluiten om dit officieel bij ons te laten registreren in het BICregister. Wij controleren aanvullende gegevens en afhankelijk van de modules waarvoor u heeft gekozen. Vanaf dat moment kunt u de door ons verstrekte link op uw sale page plaatsen. Dat is alles.

Mijn contact pagina is toch meer dan genoeg?

Deze informatie is wettelijk verplicht, maar die zegt niets over de betrouwbaarheid. Oplichters en malafide ondernemers hebben dit natuurlijk ook allemaal perfect voor elkaar. De consument heeft veel meer informatie nodig zoals de ACM, politie en keurmerk houders adviseren. dit is nu precies het probleem: dit is heel lastig en tijdrovend voor de consument (zie het klanten probleem). Het gebruiken van een BICinfo page helpt de klant daarbij en is dus heel klantvriendelijk, behulpzaam en drempel verlagend om tot aankoop over te gaan.

Ik heb al een keurmerk; dat is dan toch voldoende?

Bij een goed keurmerk zullen juristen je site en algemene voorwaarden op alle wettelijke aspecten hebben beoordeeld en goed bevonden. Echter frauduleuze sites hebben ook altijd één of ander keurmerk. Door de warwinkel aan keurmerken verliezen deze aan betekenis en zullen consumenten dus altijd weer heel veel lastige controles moeten uitvoeren (zie de checklist). Om deze reden is BICinfo ontwikkeld om de consumenten hierbij van dienst te kunnen zijn.

Garandeert BICinfo 100% betrouwbaarheid?

100% betrouwbaarheid zal nooit helemaal gehaald kunnen worden. Frauduleuze webwinkel ondernemers kunnen hun site dusdanig perfectioneren en nieuwe methodes ontwikkelen waardoor het voor de consumenten steeds moeilijker wordt ze te herkennen. Wij monitoren continue deze methoden en passen onze controles daarop aan.

Is BICinfo niet eigenlijk een soort keurmerk?

Nee, niet in de gangbare betekenis van een webwinel keurmerk. BICinfo verzamelt met robottechnologie cruciale betrouwbaarheid gegevens die anders een consument allemaal zelf zou moeten opzoeken volgens het ACM, Mijnpolitie.nl en consumenten organisaties.

Vervolgens kwalificeren wij deze gegevens met een advies om vervolgens de consument zelf te laten beslissen of deze op grond van deze gegevens de webwinkel betrouwbaar genoeg vindt. Dit is een 24/7 uur proces, altijd actueel én klantgericht.

Waarom staat de ckeck button voor de koop button?

De consument is pas geïnteresseerd in de betrouwbaarheid indien deze uiteindelijk heeft besloten om tot koop over te gaan. Dát is het moment dat de consument inzicht moet worden gegeven in de betrouwbaarheid omdat het dan pas een rol gaat spelen; niet eerder. Het ligt dus voor de hand om de check én koop button bij elkaar te plaatsen.

Betrouwbaarheid

Informatie

Check

Veel gestelde vragen

Juridische kennisgevingen

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacy Statement

Geschillen procedure

Gebruikers voorwaarden

Voeg een interactieve informatieve bijsluiter toe!

©2015 BICinfo Copyright  

Pagina

Community

Service

Youtube

Youtube

Linkedin

Facebook

Nuttige links voor meer informatie

URL (adres)

Twitter

Sitemap & nuttige links

WebFormDesign

Expert reviews

Contact gegevens

Kvk Alkmaar

BTW nr.

Bank

Telefoon

Email

Website

2365 PX Binnenapel

Brekershaven 86

60259582

19.20.43.225 B02

NL15 RABO 0302 1932 94

Info

www.bicinfo.nl

072-12345678

ICT technology

000029474817

Vestigingsnr.

Meld je gratis aan

Handelsnaam

Een consument wil graag veilig kopen

Mobiel

+31(0)62 45 67 89

Verberg formulier

@

bicinfo

.nl

info@bicinfo.nl

Free unbiased service

VirusTotal, is offered freely to end users as long as its use has no commercial purpose and does not become part of any business activity. Even though the service works with engines belonging to different enterprises and organizations, VirusTotal does not distribute or advertise any products belonging to third parties, but simply acts as an aggregator of information. This prevents us from being subjected to any kind of bias and allows us to offer an objective service to our users.


Gratis onpartijdige dienst

BICinfo wordt gratis aangeboden aan eindgebruikers, zolang het gebruik ervan heeft geen commercieel doel en maakt geen deel uit van een zakelijke activiteit geworden. Hoewel de dienst werkt met motoren die behoren tot verschillende ondernemingen en organisaties, is VirusTotal niet distribueren of adverteren alle producten van derden, maar gewoon fungeert als een aggregator van informatie. Dit weerhoudt ons worden onderworpen aan elke vorm van partijdigheid en stelt ons in staat om een objectieve dienst aan onze gebruikers te bieden.

 Voor de prijs van

kopje koffie per maand

1

Je kunt je geheel vrijblijvend aanmelden. Wij configureren gratis een Informatieve Bijsluiter (IB) en verstrekken je de URL naar onze server.

Vind je het een goed concept voor je klanten, voor jezelf (BICalert bij bad reviews) dan kan je besluiten om een abonnement bij ons af te nemen voor slechts

25,00 excl (30,25 incl BTW) per jaar.


Naam

Domijnnaam (URL)

Probeer uit

eMail

Na 1 maand zullen wij je via een mail om een reactie vragen.

(Hoe je aangesproken wil worden)

Het consumenten probleem

Hoe werkt het

90 dagen trial

Een webwinkel keurmerk?

Er is een veel betere én goedkopere methode om twijfel weg te nemen

20-35% twijfelt bij aankoop over de betrouwbaarheid

Gemiddeld 20-35% van de consumenten twijfelt als ze op het punt staat om een aankoop te doen of een dienst af te nemen, omdat ze onvoldoende zekerheid hebben over de betrouwbaarheid van de webwinkel. Als deze twijfel op een eenvoudige en snelle manier kan worden weggenomen, dan zal dit zeker leiden tot een hogere omzet en een klantvriendelijke uitstraling.

4,5 miljoen Nederlanders kunnen betrouwbaarheid niet controleren

Uit onderzoek naar het gedrag van online consumenten blijkt dat 40% van de consumenten niet weet hoe je kunt controleren of een webwinkel betrouwbaar is. De oorzaak is dat de consument feitelijk dus altijd een checklist 'bij de hand' zou moeten hebben en moet weten hoe de gegevens kunnen worden verkregen; dit is vaak te ingewikkeld en tijdrovend. Frauduleuze sites kunnen altijd nog door deze mazen heen glippen. BICinfo voorziet hierin.

Lees meer over het onderzoek…

Consumenten wordt geadviseerd webwinkels grondig te checken.

Consumenten organisaties adviseren consumenten om toch vooral zelf webwinkels grondig te controleren op betrouwbaarheid. Het advies luidt om veel te googlen, maar de vraag is waarnaar? Er zijn heel veel checklists in omloop met punten waarop de consument de site zou moeten onderzoeken. Dit is echter een heel lastige én zeer tijdrovende klus waardoor de consument het al gauw voor gezien zal houden.

Consumenten hechten nog maar weinig waarde aan een keurmerk

Uit een onderzoek uitgevoerd door Ruigrok | Netpanel in opdracht van de ACM blijkt dat slechts 5% van de consumenten kijkt of de webwinkel een keurmerk heeft. Zoja, dan controleert slechts 4% of de webwinkel inderdaad bij de keurmerkorganisatie is aangesloten. Welke diensten de organisatie te bieden heeft wordt door de klanten helemaal niet bekeken. Het consumenten vertrouwen in keurmerken neemt dus kennelijk af. Het is dus de vraag of een keurmerk wel datgene is waar een consument echt behoefte aan heeft. Het grote aantal keurmerken zal hier ongetwijfeld mede de oorzaak van zijn.

Consumenten weten nauwelijks wat een keurmerk inhoud

Omdat er aan een keurmerk geen wettelijke verplichtingen zitten, kan iedereen een keurmerk beginnen. Hierdoor zal niet elk keurmerk alle controles, die nodig zijn om het vertrouwen echt waar te maken, volledig en regelmatig uitvoeren. Hierdoor ontstaat inmiddels bij webwinkel ondernemers het idee dat het meer te doen is om geld te verdienen dan om het belang van de consument te dienen. Een keurmerk biedt dus weinig zekerheid over de betrouwbaarheid.

Ondernemers gedrag is bepalend voor de betrouwbaarheid

Een website zelf mag dan wettelijk helemaal in orde zijn, eventueel met keurmerk, maar dit zegt niets over de kennis en handelswijze van de ondernemer. Betrouwbaarheid houdt meer in dan een juridische check of het voeren van een keurmerk. Het persoonlijke contact en een fysieke locatie ontbreekt bij 'koop of afstand', dus zullen andere criteria noodzakelijk zijn om vertrouwelijk over te komen. Klant reviews dragen hier in belangrijke mate toe bij omdat ze een goed beeld geven van de klantgerichtheid, service en het nakomen van afspraken.

Consumenten voor 5,3 miljard euro opgelicht

Ruim een miljoen Nederlanders zijn de afgelopen twee jaar gezamenlijk voor meer dan 5 miljard euro opgelicht op internet. Vooral dertigers en hoogopgeleiden waren de dupe van frauduleuze webwinkels. Dit blijkt uit onderzoek van de Fraudehelpdesk, het landelijke meldpunt voor slachtoffers van oplichting. De meerderheid van 70 procent is niet meer dan 500 euro kwijtgeraakt, 7 procent raakte meer dan 10.000 euro kwijt. De totale schade bedraagt 5,3 miljard euro. Dat is gemiddeld 4900 euro per slachtoffer. Dit zijn schokkende cijfers en het eind is nog niet in zicht omdat webwinkels een groeiende markt is.

Consumenten zien hun geld nooit meer terug bij fraude

Van de groep die geld kwijtraakte aan fraudeurs, heeft 47 procent aangifte gedaan bij de politie. De meerderheid van 53 procent deed dat niet, óf omdat zij zich schaamde óf omdat er geen vertrouwen was dat de politie hier echt werk van maakt. Dit beeld klopt ook omdat met 65 procent van de aangiftes niets is gedaan; in 6 procent van de gevallen is een onderzoek wel afgerond maar zonder resultaat. In de overige zaken is de politie nog bezig met onderzoek. Met andere woorden: slachtoffers van fraude kunnen meestal fluiten naar hun geld.

Belangrijke informatie vaak moeilijk of niet beschikbaar

De wet schrijft voor dat contactgegevens van de webwinkel "eenvoudig te vinden moeten zijn" op de site. Overige belangrijke informatie wordt vaak niet vermeld of is moeilijk te vinden op de website. Elke webwinkel heeft een eigen navigatie structuur en pagina indeling zodat de consument vaak moet zoeken naar gegevens die informatie geeft over de handelswijze van de ondernemer. Informatie over koopovereenkomst, garantie bepalingen, wat te doen bij geschillen, betaalmethoden, privacy etc. is vaak moeilijk of niet te vinden. Eén overzichtelijke samenvatting voorziet meteen in de behoefte van de consument.

Algemene voorwaarden zijn vaak lange juridische bepalingen

Algemene voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen, waarin van alles is geregeld over de overeenkomst die wordt gesloten tussen ondernemer en consument. Voor de consument is het lastig de belangrijkste bepalingen hieruit te selecteren, waardoor men het voor 'gezien' houdt. (waardoor de consument ze zelfs vaak helemaal niet leest). Dit kan mede aanleiding geven tot vervelende juridische geschillen achteraf. Dit kan voorkomen worden door de cruciale bepalingen kort en overzichtelijk aan de consument te presenteren.